Ny vd och koncernchef i Note

Styrelsen för Note AB har utsett Göran Jansson till tillförordnad verkställande direktör och koncernchef i NOTE. Arbetet med att rekrytera en ny VD och koncernchef har inletts.

Göran Jansson är vice ordförande och sedan våren 2007 medlem i styrelsen för Note. Han var tidigare chefsekonom på Kinnevik och därefter chefsekonom och vice koncernchef för Assa Abloy under cirka tio år.
Notes styrelseordförande Bruce Grant kommenterar:
– Note har stått inför stora utmaningar att anpassa kostnader och tjänsteutbud till den lägre efterfrågan på EMS-marknaden. Stora personalförändringar har genomförts under de senaste åren och en avsevärd del av tillverkningen sker nu vid koncernens enheter utanför Sverige. Vi kommer nu att ytterligare öka vår fokus på kostnads- och kapitaleffektivitet för att bli en ledande leverantör på den nordiska marknaden. Styrelsen anser att detta kräver ett förändrat ledarskap och har inlett en rekrytering av en ersättare till Knut Pogost. Under en mellanperiod kommer Göran Jansson att upprätthålla tjänsten som VD och koncernchef för NOTE. Styrelsen vill tacka den avgående vdn och koncernchefen Knut Pogost för sina goda insatser i Note under flera år.

 

Comments are closed.