Xtranet ställde in

Xtranet Gruppen i Stockholm AB avlyste den extra bolagsstämma som skulle hållits idag den 18 januari.

Bakgrunden till att bolagsstämman nu ställdes in uppges vara att ”samtal i en positiv anda har lett till att oklarheter och misstroende till stor del har klarats ut och båda parter, som var för sig begärt granskningsman, nu är eniga och överens om att dra tillbaka sin begäran”.

Xtranet Gruppen i Stockholm AB finns på marknaden för projektering, projektledning, installation och underhåll av bredbandsnät inom områdes-, access- och fastighetsnät. Bland kunderna finns fastighetsbolag, telekombolag och offentliga organisationer.

Comments are closed.