Xilinx mot 400 Gbit/s

Xilinx köper Sarance Technologies och tar därmed ytterligare ett steg mot högre kommunikationshastigheter.

Sarance Technologies är specialister på höghastighetskommunikation för framför allt linjekort. Med köpet får Xilinx tillgång till teknologi för 40G, 100G och 150G Interlaken, Ethernet och bryggor till stora systemtillverkare. Sarance Technologies arbetar också med det kommande 400G Ethernet.
Nyligen köpte Xilinx också kommunikationsföretagen Omiino Ltd och Modelware. Tanken är att ha ett komplett utbud för allt som har med höghastighetskommunikation att göra.
– Det omättliga behovet av bandbredd ställer stora krav på nätverksinfrastruktur och operatörer, säger Xilinx-chefen Krishna Rangasayee. Kunderna ökar hastigheterna på linjekorten till 200 och 400 Gbit/s och de här standarderna är nyckelteknologier för att FPGA-teknologin skall fortsätta att ha en central roll i telekomsammanhang.
Sarance är en av de tre grundarna av Interlaken Alliance.

Comments are closed.