Xilinx levererar Zynq

Xilinx berättade idag ett de levererat de första ARM-baserade Zynq-7000-produkterna till kund.

Det handlar om Zynq-7000 EPP-emuleringsplattformar med riktiga Zynq-chip och beskedet kom på ARMs europeiska teknikkonferens i Paris. För Xilinx innebär det här att man är igång på fullt allvar med vad som är tänkt att bli företagets framtida storsäljare.

Zynq-produkterna är SoC-komponenter som kombinerar "hårda" IP-block, framför allt ARM-processorer, med stora block av programmerbar logik. Komponenterna är tänkta att användas i betydligt större volymer än dagens FPGA-kretsar och i en rad nya tillämpningar. Med de nya emuleringsplattformarna kan tidiga användare prova sina tillämpningar på "riktig" hårdvara.

Comments are closed.