Löser impulssvar för SAR-system matematiskt

Viet Thuy Vu vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, försvarar idag sin avhandling i ämnet tillämpad signalbehandling. Det uppges bli första gången någon presenterar en generell, matematisk lösning av impulssvaret för ett SAR-system.

 

Han disputerar idag på avhandlingen ”Ultrawideband-ultrawidebeam Synthetic Aperture Radar – Signal Processing and Applications”. I avhandlingen uppges det presenteras världsunika resultat. Impulssvaret beskriver kvalitén i bilden och från den kan man till exempel beräkna upplösning och kontrast. Ett annat unikt resultat är att man lyckats fokusera rörliga mål i – bilder.

Fjärranalys används idag för att studera jorden från satelliter. Tillämpningarna är många – som till exempel säkerhetsövervakning eller miljöövervakning. Idag är fjärranalyssystemen oumbärliga då de oftast är det enda sättet att få information. Det finns till exempel inget annat sätt än att med satelliter kartera arktisk is – data som är väsentliga för att vi skall kunna mäta människans påverkan på vårt klimat.

För att förbättra förståelsen om jorden och för att förbättra möjligheten att observera skeenden pågår det intensiv forskning och förnyelse av fjärranalyssystemen. Stora aktörer är ESA och NASA – och alla de militära organisationerna – vill ha bättre information. De senaste åren har det skickats upp flera civila, mycket avancerade satelliter, vilka har en högupplösande radar ombord.

De senaste åren har det skickats upp flera civila mycket avancerade satelliter vilka har en högupplösande radar ombord en så kallad syntetisk apertur radar (SAR). Med dessa system kan man generera bilder av till exempel konfliktområden samtidigt som man i en annan del av världen studerar kalhuggning av en regnskog. Allt detta oberoende om det är dag eller natt eller vad det är för väderförhållanden.

I Viets avhandling presenteras lösningar på olika praktiska problem inom området ultra bredbanding syntetisk aperturradar (UWB SAR). UWB SAR ger mycket högre upplösning än de nuvarande fjärranalyssystemen. Typen av radarsystem som behandlas i avhandlingen uppges vara världsunika och har mycket hög upplösning.

Med hjälp av den höga upplösningen möjliggörs tillämpningar som inte annars vore möjliga. Upplösningen uppnås genom unik hårdvara såsom antenner, men framför allt genom unika signalbehandlingsalgoritmer som behövs för att generera bilden och fokusera alla detaljer. Algoritmerna är dock väldigt komplicerade och Viet har i sitt avhandlingsarbete tagit fram sådana algoritmer.

Inom en mer teoretisk del av avhandlingen presenteras världsunika resultat. Det är första gången någon presenterar en generell matematisk lösning av impulssvaret för ett SAR-system. I denna del presenteras också nya matematiska beskrivningar för upplösningen som enkelt kan användas för UWB SAR.

I avhandlingen presenteras även lösningen till andra praktiska problem såsom störningar från TV-sändare. Ofiltrerat förstörs radarbilden av dessa störningar. I avhandlingen presenteras resultat där störningen från TV-sändare mycket kraftigt reduceras.

Slutligen presenteras vad som uppges vara världsunika resultat för att skapa fokuserade bilder på rörliga mål samt att uppskatta dessas hastighet. Objekten som studeras är båtar men man kan tänka sig att samma metoder används mot mindre objekt som människor eller mot mycket större objekt som glaciärer. Metoden kan mäta hastighet med mycket hög noggrannhet med en syntetisk apertur radar (SAR). Med dessa system kan man generera bilder av till exempel konfliktområden samtidigt som man i en annan del av världen kan studera kalhuggning av en regnskog. Allt detta oberoende på om det är dag eller natt eller vad det är för väderförhållanden.

Comments are closed.