X-FAB expanderar i två MEMS-fabriker

Tyska X-FAB Silicon Foundries ökar sin renrumsarea för MEMS-produktion med 2 000 kvadratmeter. Expansionen görs i anläggningarna i Erfurt och Itzehoe och orsaken är de snabbt ökande behoven av MEMS-sensorer i konsumentprodukter.

– Det är en intressant tid för X-FAB och för MEMS-industrin totalt sett, säger Dr Peter Merz, ansvarig för MEMS-produkter hos X-FAB. Med de nya dedikerade fabrikerna blir vi ännu bättre på högvolymproduktion och kan möta efterfrågan från konsumentmarknaden.
I Erfurt får nu X-FAB tillgång till 1 300 kvadratmeter ny produktionsarea för MEMS, vid sidan av befintliga CMOS- och MEMS-anläggningar. Den nya fabriken är avsedd för högvolymproduktion, med 200 mm stora wafers.
I Itzehoe flyttar X-FAB in i en ny avancerad fabrik på 1000 kvadratmeter. Den har hittills enbart använts av forskningsinstitutet Fraunhofer ISIT. I fabriken, som invigdes 28 maj, finns redan en produktionsanläggning med 200 mm-wafers och X-FAB kommer att öka sitt forskningssamarbete med Frauenhofer.

Comments are closed.