IAR stöder EnergyTrace

IAR Systems har redan stöd för Texas Instruments nya EnergyTrace-teknologi i verktygssviten Embedded Workbench. Det gör det lättare för konstruktörer att effektoptimera konstruktioner baserade på MSP430.

Med EnergyTrace är det möjligt att analysera effektförbrukningen i realtid, med upplösning från nA-nivå till mA-nivå. Grundtekniken finns i de senaste versionerna av enkapseldatorerna i MSP430-serien och IAR har stöd för tekniken från och med IAR Embedded Workbench for MSP430 version 6.10. Källkoden kan kopplas till effektförbrukningen och effektdata kan visualiseras grafiskt i C-SPY.
– EnergyTrace revolutionerar möjligheterna att konstruera och debugga baserat på energiförbrukning, säger Ryan Hoium, marknadsansvarig för MSP430 hos Texas Instruments. Att tekniken nu kan utnyttjas fullt ut med IARs plattform ger konstruktörerna stora fördelar.

Comments are closed.