Wolfram Research förvärvar MathCore

Wolfram Research, som utvecklar Mathematica och Wolfram|Alpha, har förvärvat Linköpingsföretaget MathCore Engineering AB, som utvecklar modellerings- och simuleringsprogrammet MathModelica och kodgeneratorn MathCode.

Förvärvet av MathCore är en del i Wolframs strategi för industrisektorn och relaterade områden. MathCores nuvarande produkter och tjänster kommer fortsatt att säljas och vidareutvecklas. Dessutom uppges att en stor insats kommer att göras för att integrera Wolfram- och MathCore-teknologier på djupet.

– Historiskt så har det varit mycket sällsynt för Wolfram Research att växa genom förvärv, men MathCore passar på ett unikt sätt in i vår strategiska plan för industrisektorn. Därför har vi valt att etablera oss i Linköping, vilket också ger oss en teknisk bas i Europa, säger Stephen Wolfram, grundare och vd för Wolfram Research.

MathModelica erbjuder ett modernt komponentbaserat modelleringsramverk, där modeller byggs i en interaktiv grafisk editor och inkluderar en mängd inbyggda standardmodeller för olika ingenjörssystem så som elektriska, mekaniska, termiska, så väl som biokemiska system. De resulterande modellerna kan enkelt simuleras och visualiseras, för att förstå och förbättra systembeteenden under olika förutsättningar eller konfigurationer, enligt ett pressmeddelande.

MathModelica bygger väsentligen på en ekvationsbaserad modelleringsparadigm och tillsammans med Mathematicas omfattande funktionalitet för symboliska beräkningar kommer vi kunna ta denna modellerings- och simuleringsansatts till en helt ny nivå, så väl när det gäller prestanda, skalbarhet, som automationsnivå, förklarar Peter Aronsson, produktchef på MathCore.

De båda företagen meddelar att MathModelica-modeller redan idag kan importeras direkt in i Mathematica där en full svit av analysverktyg finns tillgängliga. Modellerna kan analyseras symboliskt, till exempel för känslighetsanalys, optimering, eller frekvensanalys. En modell kan också användas för regulatordesign med Mathematicas inbyggda reglersystemsverktyg. Mätdata kan importeras till Mathematica och användas för att validera modeller, identifiera parametrar, o.s.v. Med Mathematicas dokumentbaserade gränssnitt uppges hela arbetsflödet i modellutvecklingsprocessen kunna samlas i ett interaktivt dokument för beräkningar och presentation.

– Med förvärvet av MathCore kommer Linköping bli centrum för modellering och simulering inom Wolfram. Dessutom kommer många andra Wolfram-teknologier att utvecklas i Linköping så det kommer att finnas ett rikt utbud av tekniskt intressanta projekt, så väl inom konsulting som programvaruutveckling, säger Roger Germundsson, forsknings- och utvecklingschef på Wolfram Research, som själv doktorerat inom reglerteknik vid Linköpings universitet.

Comments are closed.