Marknaden för smartmobiler växer

Den globala marknaden för så kallade smartmobiler kommer att växa med nästan 50 procent under 2011, spår IDC.
Den globala marknaden för smartmobiler förväntas växa med 49,2 procent under 2011 då allt fler konsumenter och företagsanvändare byter ut sina vanliga funktionsmobiler till smartmobiler med mer avancerade funktioner. Enligt International Data Corporation (IDC):s ”Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker”, kommer tillverkarna av smartmobiler leverera mer än 450 miljoner enheter under 2011, vilket kan jämföras med  303,4 miljoner levererade enheter under 2010. Dessutom kommer marknaden för smartmobiler att växa mer än fyra gånger snabbare än den totala marknaden för mobiltelefoner.

– Den sammantagna marknadstillväxten under 2010 var exceptionell.  Förra årets kraftiga marknadstillväxt berodde delvis på en uppdämd efterfrågan från ett utmanande 2009, då många köpare avvaktade med att inhandla mobiltelefoner. Den förväntade marknadstillväxten för 2011 är märkbar men mattas något från vad vi såg under 2010, säger, Kevin Restivo, senior research analyst för IDC's Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

För att fånga in den starka efterfrågan från konsumenterna har tillverkare släppt en strid ström av nya modeller och funktioner under de senaste två åren. Kampen om kunderna har också resulterat i en hård konkurrens mellan de olika operativsystemen.

Nokias tillkännagivande att byta från Symbian till Windows Phone kommer att få betydande konsekvenser för smartmobilmarknaden framöver, menar IDC.

– Fram till lanseringen av Windows Phone 7 förra året har Microsoft stadigt förlorat marknadsandelar medan andra operativsystem har frambringat nya och tilltalande ”upplevelser". Den nya alliansen för samman Nokias hårdvarutillgångar och Windows Phone’s differentierade plattform. Vi förväntar oss att de första enheterna kommer att lanseras  under 2012. IDC spår att Windows Phone kommer vara på plats 2 bland operativsystemen bakom Android år 2015, säger Ramon Llamas, senior research analyst vid IDC's Mobile Devices Technology and trends team.


Globala operativsystem för smartmobiler 2011 och 2015, marknadsandel och CAGR.
Källa: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, March 29, 2011.

Comments are closed.