Ny svensk uppfinning testas av äldre

Äldre i Vänersborg kommer att få testa det senaste inom ny kommunikationsteknik som ett inslag vid rehabilitering i hemmet. Kommunen ska använda sig av den elektroniska brevlådan ”ippi” för kontakt och information, meddelar statliga Hjälpmedelsinstitutet.

 

Ippi uppges vara en världsunik svensk produkt som är flerfaldigt belönad. Med en ippi inkopplad kan en vanlig TV ta emot och skicka bilder, filmer, ljud och textmeddelanden från mobiltelefoner och datorer.

Det enda som krävs är att det finns GSM-täckning och en TV. Det sitter ett SIM-kort i ippi och den rings upp som en vanlig mobiltelefon, den kan även ha en e-postadress. Inga installationer behöver göras i hemmet.

Vänersborgs kommun får stöd av programmet ”Teknik för äldre” för att använda ippi för överföring av träningsprogram, och information som ska förhindra fallolyckor, till äldre som rehabiliteras hemma.

Syftet med projektet i Vänersborg är att hitta nya arbetsmetoder inom hemrehabiliteringen för att minska fallolyckor. Målsättningen är att tio äldre och deras anhöriga ska pröva att använda ny teknik och ippi inom hem rehabiliteringen.

Bara 14 procent av dem som är äldre än 76 år använder en dator och då är ippi ett självklart alternativ för att nå äldre med information som i annat fall till exempel hade skickats till en dator.

Försöket med ippi i Vänersborg är ett av 30 nya projekt som fått pengar från programmet Teknik för äldre, som hittills gett stöd till mer än 100 utvecklingsprojekt och försöksverksamheter.

132 miljoner under sex år

Regeringen satsar totalt 132 miljoner kronor under sex år på att stödja utvecklingen av bra teknik för äldre. För del två av programmet Teknik för äldre, som pågår 2010-2012, har regeringen avsatt 66 miljoner kronor. Företag, organisationer och kommuner kan söka stöd för projekt i två ansökningsomgångar.

Vidare genomförs tre kommunala försöksverksamheter med inriktning på teknik i ordinärt boende. Satsningen samordnas av Hjälpmedelsinstitutet, läs mer på www.teknikforaldre.se .

Allt fler äldre

Bakgrunden till regeringens satsning på programmet på Teknik för äldre är den demografiska utvecklingen Sverige. Dagens 1,8 miljoner personer över 65 år ökar till två miljoner år 2020, och åren efter ökar andelen över 80 år kraftigt. De allra flesta äldre vill klara sig själva och bo kvar hemma så länge som möjligt. En förutsättning är då att bostäderna är tillgängliga och anpassade för äldre, och att det finns teknik och hjälpmedel som underlättar vardagen och ger stöd till såväl äldre som anhöriga, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.