Wind River i nästa raketgeneration

NASA har Wind River VxWorks 653 som realtidsoperativsystem för flyg- och styrdatorerna i nästa generations rymdfarkoster, Ares I and Ares V.

VxWorks 653 blir basen för IUA, Instrument Unit Avionics, som bland annat sköter navigering och styrning av NASAs nästa generations bemannade (Ares I) och obemannade (Ares V) rymdfarkoster. Ares I och V är tänkta att ersätta rymdfärjan, som snart går i pension.
Ares-projektet har pågått i fyra år och är mycket komplext, både vad gäller datorhårdvara och -mjukvara. I och med att alla stora och tunga laster görs med obemannade farkoster kommer kostnaderna att bli lägre än för rymdfärjan. Detta trots att (eller kanske tack vare att) Ares-systemet inte är återanvändbar på samma sätt som rymdfärjan. Ares är snarare moderna varianter av sextiotalets tidiga projekt.

Comments are closed.