WiFi Calling tufft för operatörerna

– Fjolårets största händelse inom telekommunikationsvärlden är ”WiFi Calling”, sade professor Claes Beckman i sin presentation på ÅFs radioseminarium. Där berättade han om det viktigaste som just nu händer inom 5G.
WiFi Calling innebär att telefonsamtalen går via lokala WiFi-nät och den som telefonerar kanske inte ens märker att samtalet går via WiFi i stället för via ett mobilnät.


Claes Beckman, professor vid KTH
Läs mer..

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om analogteknik

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.