Gratis telefoni stöper om marknaden

WiFi calling och VoLTE (Voice over LTE) ser ut att bli nästa stora förändring inom telekommarknaden. Vi kommer både att kunna ringa och bli uppringda över närmaste WiFi-nod. Det låter som fruktansvärt tuffa utmaningar för dagens operatörer.

För ett halvt sekel sedan kunde man på landsbygden fortfarande se telefonstolpar behängda med massor av trådar – i princip ett trådpar till varje abonnent. Att det då var dyrt att ringa var inte så konstigt: installationskostnaderna måste ha varit enorma, inklusive serviceutryckningarna med de orangefärgade Televerksbilarna.

Mobiltelefonin innebar en stor omvälvning. Många väljer idag att inte ha någon fast telefonanslutning utan förlitar sig på sin mobiltelefon eftersom täckningen är tillräckligt god för alla utom ett litet fåtal.

Just nu pågår en annan omstörtande förändring. Land och rike runt gräver man upp gator och vägar för att lägga ned rör för fiber. Jag kan inte påstå att det arbete jag har sett utanför villatomten har varit optimalt utfört: Ena dagen gräver ett bolag igen gatan och asfalterar efter att ha lagt ned en fiberkanal. Nästa dag kommer ett konkurrerande bolag och fräser upp asfalten för att lägga sin fiberkanal till en annan fastighet. Samordning? Nej tack svarar de inblandade – det skulle bli för krångligt med debiteringen!

Sedan tycks det ha gått hysteri i kraven på bandbredd. Medierna slår gärna upp snyfthistorier där stackars Kalle, som kör dataspel med sina kompisar, i ett torp i urskogen beklagar att han inte kan få 100 Mbit/s idag.

Den rapporterande TV- journalisten borde kanske i stället ha tagit en titt på hur tillgänglig bandbredd kan påverka arbetslivet i olika delar av Sverige. Vi verkar nu ha en accelererande avfolkning av landsbygden och det flyttar in en busslast varje dag till Stockholm (40 000 per år). Med de utbyggnader som nu sker av såväl trådlös som trådburen (optofiber) teknik för att få hög dataöverföringshastighet borde många arbetstillfällen kunna skapas utanför tätorterna!

Men i nuläget finns det inga politiker som vurmar för det. Det var nu längesedan regeringen flyttade ut statliga verk från Stockholm. Blir det till slut alltför dyrbara boendekostnader som kan vända trenden?

På tal om kostnader ser vi också hur modern teknik kan bidra till kostnadssänkningar. Inom EU pågår ett arbete för att få ned roamingkostnaderna i mellan länder i Europa. Det senaste förslaget gick inte igenom, men det får nog ses som en tidsfråga.

Den som vill ringa gratis kan nyttja Skype. Men det förutsätter att man själv sköter uppkopplingen.

Nu står vi dock inför nästa stora förändring: WiFi calling och VoLTE (Voice over LTE). De kommer båda att kunna användas av samma mobiltelefon som klarar IMS, IP Multimedia Subsystem och det finns redan på marknaden ett antal smartphones som är förberedda för det.

I många inomhusmiljöer, och vissa utomhusmiljöer , kommer vi att kunna ringa över närmaste WiFi som hittas. Och vi kommer även att kunna bli uppringda. Vi kommer att kunna ringa till andra länder och bara betala lokaltaxa.

Det låter som fruktansvärt tuffa utmaningar för dagens operatörer, som naturligtvis redan tittar på vad detta kan ge för implikationer!

Här ser vi ännu ett område där marknaden totalt kommer att omvälvas. Gratis är bra för abonnenten, åtminstone på kort sikt. Hur det återstår i det långa loppet återstår att se. Gratisekonomierna tar död på befintliga marknader och det är inte alltid slutresultatet blir bättre. Tidningsdöden är ett av många exempel och vi skall nog vara glada för den tid vi har kvar att kunna läsa en morgontidning i pappersform till kaffet. Konstruktionsprogramvara, EDA, var mycket dyrbar när den kom. Ett antal överlevare kan fortfaran ta präktigt betalt för mycket kompetenta produkter, men vi har också sett hur det vimlar av programvara som är gratis för den som köper av exempelvis en viss distributör. Gratis ger nya möjligheter men också inlösningseffekter i nya affärsmodeller.

Comments are closed.