Webbplatser ska underlätta för forskare

Den nya webbplatsen Euraxess Sweden ska underlätta forskares rörlighet i Europa.

Webbplatsen innehåller information för forskare som flyttar till Sverige, till exempel förklaringar om visumhantering, skatte- och socialförsäkringsfrågor samt hur det är att leva och bo i Sverige. Den innehåller även information om forskarjobb som annonserats av universitet och forskningsinstitutioner i Sverige. Under en separat sektion finns information om ”Fellowships and Grants” för att hjälpa forskare att hitta forskningsfinansiering i både i Sverige och övriga Europa.

Webbplatsen är del av det europeiska nätverket Euraxess som etablerats av EU-kommissionen och som består av 200 center i över 30 länder. Alla nationella webbplatser har liknande layout, struktur och är länkade till en central portal för Euraxess som innehåller information om forskarsjobb i alla nätverkets medlemsländer som innehåller information om forskarjobb i alla nätverkets medlemsländer.

Knutet till Euraxess Sweden finns ett nationellt nätverk bestående av 50 lokala kontaktpunkter på universitet, högskolor, forskningsråd, forskningsinstitut samt företag dit forskare också kan vända sig med sina frågor. All service som ges via Euraxess är kostnadsfri. I Sverige är Euraxess förlagd till Vinnova, i samarbete med Vetenskapsrådet, FAS och Forskningsrådet Formas.

Comments are closed.