VTI ska utvärdera hastighetskameror i Danmark

Under 2009 sattes det på prov upp ett tiotal hastighetskameror runt omkring i Danmark. Vid dessa kameror mätte man hastigheten på passerande fordon.

– Nu ska vi delta i arbetet med att granska och analysera data från försöket, säger Pontus Matstoms, chef för VTI:s forskningsavdelning Trafik och trafikant.

VTI:s arbete består bland annat i att analysera vilka effekter kamerorna haft, undersöka var det är optimalt att sätta upp nya kameror och ta fram en generell metodik för utvärdering av trafiksäkerhetsåtgärder.

– Samarbetet mellan oss och de andra nordiska ländernas motsvarande forskningsinstitut har ökat markant de senaste åren, kanske framför allt inom trafiksäkerhetsområdet. Och nu är vi naturligtvis väldigt glada att vi fått det här uppdraget från DTU Transport, säger Pontus Matstoms.

DTU Transport är den största transportforskningsmiljön i Danmark och en av de största universitetsbaserade forskningsenheterna i Norden.

Comments are closed.