Kraftfullt nej till avtalsförslag

Sveriges Ingenjörer säger med eftertryck nej till de opartiska ordförandenas (opo) andra hemställan för industrin.

– Förslaget är oacceptabelt – det är sämre än det förra budet och känns som en provokation, säger Ulf Bengtsson, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer

– Vi kan konstatera att avtalsförslaget blivit kraftigt färgat av Teknikarbetsgivarnas ståndpunkter. Ett avtal på den föreslagna nivån skulle helt ta bort industrins normerande roll för den svenska lönebildningen. Fortfarande hoppas vi dock kunna lösa detta utan konflikt.

Opos andra avtalsförslag lämnades lördag förmiddag och har under dagen diskuterats och avvisats av Sveriges Ingenjörer förhandlingsdelegationer.

Utöver löneökningar kräver Sveriges Ingenjörer bland annat förbättringar i den lokala löneprocessen, särskilda satsningar på kompetensutveckling och förlängd föräldralön, enligt ett pressmeddelande.

Sveriges Ingenjörer har cirka 40 000 medlemmar inom industrin. Avtalsslutande parter är bland annat Teknikarbetsgivarna, Stål- och Metallförbundet (SMF), Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF), Industri- och Kemigruppen (IoK), Skogsindustrierna och Livsmedelsföretagen.

Comments are closed.