Vodafone i samarbete med 3

Vodafone och Hutchison Telecommunications meddelar idag att de kommer förena sina telekomaffärer i Australien. Vodafone Australia Ltd och Hutchison 3G Australia Pty (H3GA) kommer fortsättningsvis att marknadsföra sina mobilteletjänster under namnet 3. De båda bolagen kommer att ha ett fifty-fifty-ägande i ett nytt samriskbolag döpt till VHA. Genom sammanslagningen kommer det nya bolaget ha sex miljoner kunder i Australien vilket sammantaget genererat en vinst runt 4 miljarder australiska dollar under 2008.

Comments are closed.