Elektronikgruppen drar ned

Arbetsstyrkan minskas från 500 personer med 20 personer i Sverige och 30 personer utanför Sverige.

En minskad efterfrågan inom flera av företagets mer betydande kundsegment tvingar nu ElektronikGruppen till besparingsåtgärder. Åtgärderna beräknas sänka kostnaderna med cirka 25 Mkr på årsbasis jämfört med kostnadsnivån i slutet av 2008.
– Besparingsprogrammet har sin grund i de senaste månadernas markanta avmattning på marknaden samt den inom vissa affärsenheter försämrade lönsamheten under 2008, säger Jens Hansson, vd och koncernchef i ElektronikGruppen BK AB. Det är mycket tråkigt att behöva vidta denna typ av åtgärder med de konsekvenser det får för våra medarbetare, men neddragningarna är helt nödvändiga för att återställa lönsamheten och säkerställa koncernens långsiktiga konkurrenskraft.
Fackliga förhandlingar kommer att inledas omgående i de bolag och enheter som berörs och beräknas vara slutförda inom en månad.
Resultateffekterna av åtgärderna kommer att öka successivt från och med det andra kvartalet, med full effekt från och med fjärde kvartalet 2009.

Comments are closed.