Virtuella världar för fobiträning

Drygt 1 miljon människor i Sverige lider av fobi som gör att de behöver stöd och behandling för att klara av vissa situationer i vardagen. Idag får bara några tusen patienter behandling. Startupbolaget Mimerse har tagit fram ett verktyg som erbjuder fobiträning – utan den fysiska verklighetens begränsningar.

På STING Startup Life Science-programmets final tilldelades Mimerse AB 10 000 kr för sin innovation och blev utsedd till ”Årets Startup”. Mimerses lösning innebär att alla patienter som vill och behöver kan få hjälp. Behandlingen kan ske hos en terapeut, på egen hand i hemmet eller på valfri plats, vilket ger stor flexibilitet jämfört med dagens situation då patienter måste boka tid och vänta länge på behandling. Med denna behandlingsmetod kan patient och terapeut enkelt följa fobiträningens framsteg.
− Virtual reality, virtuell verklighet, är en graal för många områden av psykologisk forskning och något som på sikt kommer att förändra världen, säger William Hamilton, grundare av Mimerse och student vid psykologiska institutionen på Stockholms Universitet. Inledningsvis kommer behandlingen att erbjudas som hjälpmedel till terapeuter, och framöver kommer produkten att erbjudas direkt till patienterna.
Elva innovativa affärsidéer med stor tillväxtpotential presenterades vid finalen av Startup Life Science-programmet, en praktisk workshopserie för entreprenörer som erbjuds och organiseras av inkubatorn STING (Stockholm Innovation Growth).
Juryn bestod av Pontus von Bahr från Vinnova, Mona Wilcke från SU Innovation och Pär Nordström från Almi Invest. Prisutdelare var prorektor Hans Adolfsson från Stockholms Universitet.
Juryns motivering löd:
”Den här innovationen skapar förutsättningar för en mer avslappnad attityd till farhågor. Innovationen är vetenskapligt förankrad och teknologin är ett exempel på ett nyskapande applikationssätt inom Virtual Reality.”
− Att få erkännandet som ”Årets Startup” i detta fina startfält känns väldigt kul, säger William Hamilton. Jag önskar att min bror hade haft möjlighet att vara med idag eftersom vi grundat bolaget tillsammans. Nu ska vi stänga in oss och jobba vidare med att bygga färdigt vår första prototyp och därefter testa den i verkligheten efter sommaren.
Startup-programmet är ett praktiskt träningsprogram för dig som vill ha hjälp att formulera och vässa din affärsmodell och skapa en bra plattform för att potentiellt starta ett företag. Programmet består av sex workshops på kvällstid och bygger på LEAN Canvas, en strategisk och visuell mall för utveckling av affärsmodeller. Teori är sammanflätad med praktisk utbildning, och erfarna entreprenörer och experter delar med sig av sina kunskaper.
Stockholms Universitet har varit värd för årets program, och KTH Innovation, Innovationskontoren på Karolinska Institutet och Stockholms Universitet har sponsrat programmet.

Comments are closed.