Vinsttapp för Nokia

Vinsten blev mindre än väntat för Nokia, trots två tidigare utfärdade vinstvarningar under förra årets fjärde kvartal.

Vinsten 2008 hamnade på 4,96 miljarder dollar, jämfört med 7,68 miljarder för 2007. Det är den lägsta vinst företaget uppvisat sedan 2001. Jämfört med fjärde kvartalet 2007 gav samma kvartal 80 procent lägre operativ vinst.
Avmattningen beror framför allt på minskad försäljning av mobiltelefoner under fjärde kvartalet förra året. Värst var minskningen i Kina, med hela 36,1 procent. Men även försäljningen i Nordamerika gick ned.
Nokia säger i sin rapport att man ser en större minskning än vad som är betingat av rena årstidsvariationer under första kvartalet 2009. För mobiltelefonmarknaden totalt tror nu Nokia på 10 procents minskning i år. Deras tidigare prognos pekade på 5 procents minskning. Nokia tror sig kunna öka sin marknadsandel som redan idag är 40 procent.
För Nokia och Siemens Networks gäller en förväntad nedgång på 5 procent i år, jämfört med förra året, vilket innebär bibehållen marknadsandel på en minskande marknad.

Comments are closed.