5 000 får gå från Ericsson

Gårdagens utmärkta kvartalsresultat innebär inte att Ericsson kan slå sig till ro. I en ny omstrukturering kommer 5 000 Ericsson-anställda att få gå, varav ca 1000 i Sverige. Företaget måste effektiviseras för att möta konkurrensen från Kina.

Att göra så kraftiga neddragningar samtidigt som resultaten är såpass bra kan verka egendomligt, men effektiviseringarna görs för att möta konkurrenssituationen längre fram i tiden. Att Huawei fick ta hand om utbyggnaden i Oslo visar hur snabbt de kinesiska tillverkarna har kommit i kapp. Och de stora problemen för företag som Nortel visar hur lätt det är att hamna på efterkälken. Infrastrukturutbyggnaden av framför allt 3G- och 4G-näten kommer att fortsätta i allt snabbare takt, men också prispressen fortsätter.

Comments are closed.