Konkursat Qimonda hoppas på återstart

Sedan minneskretstillverkaren Qimonda satts i konkurs, fredagen den 23 januari, försöker nu företagsledningen och en konkursdomare rekonstruera företaget.

Qimonda fick inte i tid det extra stöd som utlovats av delstaten Saxen och en akut brist på pengar blev ett faktum.
Så sent som i oktober påbörjade Qimonda ett rekonstruktions- och besparingsprogram i verket för att minska exponeringen mot PC-marknaden och för att minska det negativa kassaflödet. Man sålde sitt aktieinnehav i Inotera och påbörjade en neddragning av 200 mm-produktionen i Richmond, Virginia och "back end"-tillverkningen av komponenter och moduler i Dresden.
I det pågående programmet för att omorganisera företaget ser man nu över produktprogrammet i München och Xiam samt minskar antalet anställda och reducerar administrativa kostnader.
Ledningen ser en potential i företagets kundbas, teknik och produktportföljd, särskilt för grafik och infrastruktur, baserad på fler än 20 000 patent.

Comments are closed.