Vinstökning för Partnertech

Kontraktstillverkaren Partnertech rapporterar ett resultat efter skatt på 10,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2011. Det kan jämföras med på 8,8 miljoner kronor för samma period året innan.

Nettoomsättningen uppgick till cirka 638 miljoner kronor (618) under kvartalet. För helåret 2011 blev resultatet efter skatt 5,2 miljoner kronor (-19,6). Nettoomsättningen uppgick till 2322 miljoner kronor (2181).

”Utvecklingen under året har varit positiv för Partnertech men som jag redan konstaterade i tredje kvartalet gör oron på världsmarknaden dock att läget framöver är svårbedömt. Mot den bakgrunden kommer vi enträget att fortsätta på den inslagna vägen med att ytterligare anpassa och effektivisera organisationen i syfte att öka lönsamheten på samtliga marknader. De resultat som vi hittills har sett av strukturomvandlingarna och de löpande interna förbättringsprogrammen är lovande. De goda relationer vi byggt upp med våra kunder är också en ytterst viktig framgångsfaktor och något vi lägger mycket arbete på att förvalta och utveckla. Även om det fortfarande återstår en hel del arbete ser jag att de framsteg vi gjort – tillsammans med vår konkurrenskraftiga struktur och breda, globala erbjudande – i grunden gör oss väl rustade för framtiden”, skriver Leif Thorwaldsson, vd och koncernchef för Partnertech i rapporten.

Fjärde kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 637,9 MSEK (617,6)
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,2 MSEK (6,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 10,2 MSEK (8,8)
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,81 SEK (0,70)
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 99,9 MSEK (16,2)

Partnertech lyfter också fram att man i oktober tecknade avtal om tillverkning och leverans av produkter till Vestas Control Systems A/S

Helår 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 322,2 MSEK (2 181,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 47,3 MSEK (-15,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 MSEK (-19,6)
 • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,41 SEK (-1,55)
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 117,9 MSEK (-31,4)
 • Soliditeten uppgick till 39,4 procent (37,7)

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2011.

Comments are closed.