Vinnovastöd till Wireless@KTH

Vinnova kommer att långsiktig finansiera KTHs centrum för trådlösa system, kallat Wireless@KTH, Det blir därmed ett ”Vinnova industry excellence center”. Beslutet välkomnas Ericsson, TeliaSonera, Huawei, SAAB Communication, Försvarets Forskningsanstalt och Post och TeleStyrelsen som alla är partners i Wireless&KTH. Forskningscentrumet Wireless@KTH grundades 2001 med visionen att göra den mobila datarevolutionen tillgänglig för alla. Som en mötesplats för forskare och industri bedriver det spjutspetsforskning inom framtida mobila system och tjänster i nära samarbete med centrets industripartners.
– Vinnovas finansiering ger oss möjligheten att lyfta oss till nästa nivå i forskningen kring system och tjänster i tidsintervallet 2015-2020, säger professor Jens Zander, föreståndare och en av initiativtagarna till Wireless@KTH.
Han ser nu klart förbättrade chanser till att attrahera ytterligare toppforskare.
– Det är nödvändigt för att Sverige skall behålla sin ledande position inom området.
– För Ericsson är Wireless@KTH en viktig plattform för systemorienterad forskning kring framtidens trådlösa nät, säger Ulf Wahlberg, VP industry and research relations på Ericsson som är en av centrumets "founding partners".
– I TeliaSoneras strategiska arbete med framtidens mobila bredband är Vinnovas långsiktiga stöd till Wireless@KTH en viktig pusselbit”, instämmer Johan Wickman, FoU-chef affärsområde Mobilitet och representant för centrumets andra "founding partner".
Vinnovs generaldirektör, Per Eriksson, sammanfattar:
– Wireless@KTH är en satsning som ytterligare stärker den svenska konkurrenskraften inom ett av våra stora styrkeområden.
Vinnovas "industry excellence center" är pilotverksamheter för att långsiktigt stödja innovativa FoU-centra vid lärosäten. Industrin går in med en extra hög medfinansiering. Inblandade parter satsar drygt 10 miljoner kronor per år under, upp till tio år på varje centrum, varav 1,75 miljoner kronor kommer från VINNOVA, 3,5 miljoner från lärosätet och 5,25 miljoner från näringslivet.
Läs mer på hemsidan www.wireless.kth.se.

Comments are closed.