Linux mest för och emot

10 goda skäl att installera Linux i din Laptop

Mark Rais skriver i senaste Linux Journal, december 2007, om de tio främsta skälen att gå över till Linux på din dator. Javisst det är sanningar för de redan troende men några av skälen är lysande.
Du behöver inte lyssna på dina kolle gors tjat vid kaffebordet om de ska uppgradera eller installera Vista på sin XP. Du avfärdar enkelt när de frågar dig, jag uppgraderar inte. Jag har bytt till Linux.
Eller rådet till dem som fått stämpeln "datakunnig" bland sina vänner. Till dem som får supportsamtal sent på kvällen om hur installerar jag ett nytt antivirusprogram på Vista. Du säger bara att, tyvärr jag vet inte. Jag kör Linux.
Störs du av vänner som ska "låna" din laptop. Ställ in skärmläget till kommandoprompten och se hur de kommer tillbaka med din laptop och frågar, hur gör man? Le, säg att du kör Linux och att du inte vet något bättre. De lämnar försiktigt tillbaks din laptop, säger något osammanhängande och skakar på huvudet. Var gör du? Koppla tillbaks din skrivbordsmiljö, kanske är det KDE, och njut.

Comments are closed.