Vinnova satsar 70 miljoner i ny utlysning

Viktiga aktörer inom svenskt näringsliv och akademin går samman för att lösa framtidens utmaningar i Vinnovas nya utlysning:Utmaningsdriven innovation etapp två, utveckling och integration.

Det handlar bland annat om att spara energi genom att koppla hushållets energitjuvar till ”Det aktiva husets” egen energiproduktion, att stödja informations- och kommunikationsteknik i Norra Djurgårdsstaden och göra det möjligt för allvarligt sjuka cancerpatienter att vårdas i hemmet.

Sammanlagt kommer sju breda samarbetsprojekt som inkluderar många partner finansieras med 70 miljoner kronor. Utlysningen är ett led i VINNOVAs nya arbetssätt som innebär att uppmuntra ämnesöverskridande samarbeten där akademi, näringsliv och offentlig sektor samverkar på ett tidigt stadium för att lösa framtidens samhällsutmaningar.

– Det är spännande att se att så många ansökningar tagit sig an nödvändiga behov i samhälle och näringsliv som kräver breda samarbeten som inkluderar olika aktörer. När projekten är genomförda hoppas vi att vi kan se resultat som gör skillnad för svenskt näringsliv och samhälle, säger Lena Svendsen, ansvarig för programmet, i ett pressmeddelande.

Vinnova satsar mer än 250 miljoner kronor de närmaste tre åren på att finansiera utmaningsdriven innovation. Satsningen görs i tre steg. I ett första steg finansieras idéutveckling och konstellationsbyggande i ett flertal projekt. För finansiering krävs samarbeten och partnerskap, till exempel i form av sektors- och aktörsövergripande initiativ. I nästa steg konkurrerar projekten om att finansieras med upp till ytterligare 10 miljoner kronor vardera för att utveckla och integrera produkter, tjänster och processer i satsningen.

Deltagande parter ska medfinansiera sina projekt med minst lika mycket pengar som kommer från Vinnova. Under 2013 kommer ett fåtal av de mest lovande av dessa projekt kunna beviljas ytterligare finansiering för att till exempel implementera resultaten i test- eller demonstrationsanläggningar.

Utmaningsdriven Innovation kommer att ha återkommande utlysningar de närmaste åren. Att utgå från samhällsutmaningar är ett medvetet grepp som återkommer i många länders innovationsarbete och är också grunden för EU:s strategi, EU 2020 och Innovation Union. Även OECD utgår från globala samhällsutmaningar.

Comments are closed.