Vinnova satsar 46 miljoner på fordonsindustrin

Interaktionen mellan förare och fordon, bärigheten i vägnätet och elarkitektur till framtidens hybridbilar.

Det är innehållet i några av de tretton projekt som nu finansieras inom ramen för programmet FFI – Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, en gemensam satsning av staten och fordonsindustrin på forskning och innovation.

De projekt som nu beviljats stöd i årets första beslutsomgång finns inom fyra av FFI:s fem delprogram: Transporteffektivitet, Fordonsutveckling, Fordons- & trafiksäkerhet och Hållbar produktionsteknik. Totalt satsas nu 46 miljoner kronor (avser den statliga delen) på projekten. Målsättningen med FFI är att minska vägtransporternas miljöpåverkan, minska antalet skadade och dödade i trafiken samt att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft.

Inom delprogram Fordonsutveckling kan nämnas projektetet "Metod- och verktygsutveckling för HMI (Human Machine Interaction)" där Volvo Personvagnar i samverkan med institut och högskolor får 9,3 miljoner kronor för att undersöka interaktionen mellan förare och fordon och dess konsekvenser på trafiksystemet och individen. För projektet "El-arkitektur för framtida elhybridfordon" får Volvo Trucks 5,3 miljoner kronor för att i samarbete med Mecel och BAE systems utveckla en elarkitektur för framtidens hybridfordon.

Inom delprogram Fordons- & trafiksäkerhet startas projektet "Förutsättningar för skyddssystem för cyklister vid personbilskollision". Autoliv får tillsammans med Volvo Personvagnar och Vägverket 1,1 miljoner för att undersöka vad som utmärker cyklistkollisioner med bilar och hur dessa skiljer sig mot fotgängarkollisioner.

I delprogrammet Transporteffektivitet startas projektet "Bärighetsinformation genom fordonsintelligens för ökad transporteffektivitet (BiFi)". Här är det Semcon som tillsammans med industriparter, Vägverket och Ltu får 4,8 miljoner för att utveckla ett verktyg för att i realtid bedöma bärigheten i hela vägnätet, vilket har stor betydelse för transporters miljöbelastning.

Övriga projekt återfinns inom materialutveckling, produktionsmetoder och för minskning av koldioxidutsläpp.

Comments are closed.