Keytouch uppköpt av Intech Group

Investmentbolaget Intech Group köper idag det norska företaget Keytouch i Horten, Norge. Efter affären blir Keytouch ett dotterbolag till norska Propartner Defence.

Keytouch omsatte sista räkenskapsåret runt 60 miljoner norska kronor och utvecklar och producerar specialanpassade kontroll och displayutrustningar till i huvudsak industrier inom offshore, medicin och försvarsindustrin i Norge och internationellt. Köparen Intech Group äger bland annat Propartner Defence med verksamhet inom utveckling, test och produktionskapacitet av elektronik primärt för produkter till försvarsindustrin. Propartner omsatte cirka 70 miljoner norska kronor 2009 och är ett företag som befinner sig under stark tillväxt, enligt ett pressmeddelande.

Keytouch och Propartner Defence levererade sina produkter till varandra som underleverantörer. Båda parter kommer därför att erhålla betydande synergieffekter som uppges komma kunden till godo. Företagen kommer därmed att som en gemensam enhet öka sin flexibilitet i sina leveranser och reducera utvecklingstiden för nya produkter.

– Keytouch och Propartner Defence är två företag som passar mycket bra ihop. Det här är ett industriellt uppköp som kommer att stärka båda företagens satsning på FoU och produktutveckling. Vi har med det här uppköpet säkrat oss en stark kompetent ingenjörsmiljö inom konstruktion och mekatronik, säger Administratör/direktör Hans Arne Flåto vid Propartner Defence.

Comments are closed.