Vinnova organiserar om

Vinnova genomför förändringar i sin interna organisation från och med den 1/3 2010.

Syftet med omorganisationen uppges vara att ytterligare stärka arbetet med att koppla ihop insatser inom både forskning och innovation. Omorganisationen kommer inte i sak påverka Vinnovass verksamhet, utan är endast en anpassning av de interna processerna för att möta förändringar som skett i omvärlden sedan Vinnova startade 2001.

Vinnova är en statlig myndighet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i hela landet. Målen delar myndigheten med många, men sättet att gå till väga sägs i högsta grad vara deras eget.

Vinnovas speciella ansvarsområde är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. Myndighetens uppgifter är att finansiera den behovsmotiverade forskningen som ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett välmående samhälle behöver, samt att stärka de nätverk som är nödvändiga kring det arbetet.

Vinnova sorterar under näringsdepartementet, har cirka 200 medarbetare och en årsbudget på runt 2 miljarder kronor till sitt förfogande.

Comments are closed.