Vinnova finansierar forskning om innovationssystem

Centrumen Cesis i Stockholm/Jönköping, Ciir i Luleå/Umeå och Circle i Lund finansieras av Vinnova med sammanlagt 27 miljoner kronor.

Centrumen Cesis i Stockholm/Jönköping, Ciir i Luleå/Umeå och Circle i Lund finansieras av Vinnova med sammanlagt 27 miljoner kronor. De ska under en treårsperiod studera innovationssystem och sambanden mellan forskning, innovation och hållbar tillväxt.

Det finns en stor efterfrågan på kunskap om innovationers roll för hållbar tillväxt och hur politiska beslut kan påverka området. Vinnova finansierar därför forskning om sambanden mellan forskning, innovation och hållbar tillväxt. Forskningen ska också kunna användas som underlag för innovationspolitiska beslut.

Vinnova finansierar nu tre centrum med nio miljoner kronor vardera. De ska under de kommande tre åren fördjupa forskningen inom området men även utveckla samverkan med andra aktörer

Cesis (Centre of Excellence for Science and Innovation Studies) är ett samarbete mellan KTH och Internationella Handelshögskolan i Jönköping och består av ett 20-tal forskare. Cesis är inriktat på att undersöka företagens innovationssatsningar, internationella nätverk och exportutveckling. http://cesis.abe.kth.se

 (Centre for Inter-organizational Innovation Research) är ett nytt centrum i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Ett 50-tal forskare och doktorander fokuserar på hur IKT och digitala innovationer kan gynna icke-storstadsområden, till exempel hur modern teknologi kan utnyttjas i öppna och distribuerade innovationssystem.

Ciercla (Centre for Innovation Research and Competence in the Learning Economy) vid Lunds universitet består av ett 30-tal forskare från 12 discipliner och 14 länder. Circle fokuserar bland annat på innovationssystemens utveckling och att sammanföra detta med entreprenörskapsforskning. www.circle.lu.se

– Vinnova ska jobba nära centrumen för att skapa en dialog mellan policyaktörer och forskarna. Vi tror att det ger ett bra idéutbyte och underlättar spridningen av kunskap om innovationssystem, säger Magnus Lagerholm vid Vinnova. De ska under en treårsperiod studera innovationssystem och sambanden mellan forskning, innovation och hållbar tillväxt.

Det finns en stor efterfrågan på kunskap om innovationers roll för hållbar tillväxt och hur politiska beslut kan påverka området. Vinnova finansierar därför forskning om sambanden mellan forskning, innovation och hållbar tillväxt. Forskningen ska också kunna användas som underlag för innovationspolitiska beslut.

Vinnova finansierar nu tre centrum med nio miljoner kronor vardera. De ska under de kommande tre åren fördjupa forskningen inom området men även utveckla samverkan mellan andra aktörer.

Cesis (Centre of Excellence for Science and Innovation Studies) är ett samarbete mellan KTH och Internationella Handelshögskolan i Jönköping och består av ett 20-tal forskare. Cesis är inriktat på att undersöka företagens innovationssatsningar, internationella nätverk och exportutveckling. http://cesis.abe.kth.se

Ciir (Centre for Inter-organizational Innovation Research) är ett nytt centrum i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Umeå universitet. Ett 50-tal forskare och doktorander fokuserar på hur IKT och digitala innovationer kan gynna icke-storstadsområden, till exempel hur modern teknologi kan utnyttjas i öppna och distribuerade innovationssystem.

Circle (Centre for Innovation Research and Competence in the Learning Economy) vid Lunds universitet består av ett 30-tal forskare från 12 discipliner och 14 länder. Circle fokuserar bland annat på innovationssystemens utveckling och att sammanföra detta med entreprenörskapsforskning. www.circle.lu.se

– Vinnova ska jobba nära centrumen för att skapa en dialog mellan policyaktörer och forskarna. Vi tror att det ger ett bra idéutbyte och underlättar spridningen av kunskap om innovationssystem, säger Magnus Lagerholm, vid Vinnova.

Comments are closed.