K-Svets Venture investerar sex miljoner kronor i Bluetest

I syfte att ytterligare öka takten i det snabbväxande Göteborgsbaserade företaget Bluetest genomför nu Almi Invest Västsverige tillsammans med K-Svets Venture en andra finansieringsrunda i bolaget.

Almi Invest Västsverige AB startade sin verksamhet under våren 2009. Syftet var att öka tillgången på riskkapital för företag i den tidiga expansionsfasen. Almi Invests första investering skedde i Bluetest, ett företag som utvecklat en ny teknik för test av trådlösa produkter. Sedan dess har Bluetests omsättning fördubblats och försäljningen fortsätter att öka. Nu gör Almi Invest en följdinvestering för att möjliggöra Bluetests fortsatta tillväxt. Investeringen sker tillsammans med K-Svets Venture, ett västsvenskt riskkapital bolag som leds av entreprenören och företagsbyggaren Leif Kristensson. Tillsammans investerar Almi Invest och K-Svets sex miljoner kronor.

Behovet av snabba och noggranna tester av trådlösa produkter med små antenner ökar snabbt.
Detta uppmärksammades av Apples Steve Jobs då han i somras pratade om de stora svårigheter som mobilindustrin har med att verifiera prestanda hos sina ”smartphones”. Bluetest patenterade testlösning är upp till 10 gånger snabbare och mer kostnadseffektiv än nuvarande tekniker.

"Bluetest var i slutet av 2009 först med en LTE (4G) ”Over-The-Air (OTA)” testlösning och så vitt jag vet är vi fortfarande i slutet av 2010 det enda företaget med ett snabbt och kostnadseffektivt testsystem för LTE. Denna testlösning har vi under 2010 sålt till kunder i Asien, Europa och USA." säger Mats Andersson, vd Bluetest AB. Han tillägger ”År 2020 förutspås det finnas 50 miljarder uppkopplade apparater. Vi tror att Bluetests teknik snart kommer att dominera för alla OTA tester av produkter med små antenner och vi räknar med att växa med en faktor 10 under de närmaste 3 – 4 åren”

Bluetest teknik används för att optimera viktiga prestanda som upp och nedlänkshastighet, täckningsområde och batterilivslängd. Bland Bluetests 43 kunder idag återfinns 12 av de största mobiltillverkarna och 6 av de största mobiloperatörerna i världen. Bland de övriga kunderna finns tillverkare av laptops, spelkonsoler, små antenner samt testföretag och universitet.

”Det här är ett utmärkt exempel på Almi Invests verksamhet. En tidig investering i ett företag med stor tillväxtpotential har lett till rejäl tillväxt under 2010. Nu följer vi upp detta med ytterligare en finansieringsrunda för att skapa förutsättningar för att Bluetest ska behålla sin ledande ställning och fortsätta sin kraftfulla expansion. Vi har en mycket stark tilltro till Bluetest och dess företagsledning . Ledningen har på kort tid positionerat bolaget så att det står väl rustat för att möta den stora efterfrågan som finns på Bluetest unika produkter från framförallt mobiltelefontillverkare runt om i världen.”  säger Håkan Krook vd Almi Invest Västsverige.

Comments are closed.