Video över Internet ersätter satellit

En större nordamerikansk kabeloperatör har valt Net Insights Nimbra VA 210-lösning för videotransport från sex tv-bolag över publikt Internet, som ersättning för traditionell satellitsändning med bibehållen tjänstekvalitet (QoS).

Hittills har kabeloperatörer använt satellit för mediekontribution vilket har varit en begränsande faktor. Ett alternativ är att istället använda Nimbra VA 210, som möjliggör användning av kostnadseffektiva Internetanslutningar för kontribution av nischade kanaler. Nimbra VA 210 erbjuder en lösning som kombinerar felrättande kod (Forward Error Correction, FEC), med selektiv återsändning av helt förlorade data. Videoinnehållet transporteras via Internetanslutningar med en kvalitet som kan jämföras med dagens satellitflöden, men på ett mer kostnadseffektivt sätt.
– Net Insight utmanar tillsammans med den nordamerikanska kabeloperatören den traditionella användningen av satellit för mediekontribution på kabel-TV-marknaden, säger Per Lindgren, affärsutvecklings- och teknisk chef på Net Insight. Med Nimbra-plattformen kabeloperatörerna bli mer konkurrenskraftiga genom att höja utnyttjandegraden av bandbredden och därmed öka antalet tv-kanaler. Konkurrenskraften kan också ökas genom att leverera högre bildkvalitet och förbättra upplevelsen för kunderna.
Kabeloperatören kommer att använda Nimbra VA 210-plattformen för mediekontribution via Internet till en centraliserad headend för omdistribution. Detta är den första uppbyggnadsfasen och ytterligare videoströmmar och TV-bolag förväntas tillkomma i framtiden.

Comments are closed.