Vicor i samarbete med Powerbox Craftec

Vicor och Powerbox-Craftec har tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal om europatäckande distribution. Powerbox-Craftec kommer att koncentrera sin expertinriktad försäljning av kraftsystem för att skapa ett marknadsbehov av Vicors nya kraftkomponenter ChiP och SiP. Det europatäckande avtalet utökar Powerbox-Craftecs marknader till att även inkludera Tyskland, Belgien, Luxenburg och Nederländerna.
– Detta ligger helt i vår linje, att lägga fokus på att på europabasis representera teknologiledande företag inom kraft. Vicors kompakta kraftkomponenter, från AC till ”point-of-load”, POL, innebär verkligt ledande produkter, säger Martin Sjöstrand, vd för Powerbox International.
– Vicor investerar stort i att öka sin närvaro på den Europeiska marknaden och där ta marknadsandelar, säger Felice Caccavale, VP EMEA, Vicor. Den nya ledningen och de långsiktiga målen på Powerbox-Craftec ligger i linje med vår strategi för stark tillväxt och vårt stärkta partnerskap kommer att ge oss klara fördelar på den konkurrensutsatta Europamarknaden.

Comments are closed.