Note i forskningsprojekt runt mikroelektronik

Note har inlett ett nytt, långsiktigt samarbete med partikelfysiker, inledningsvis kring utveckling av prototyper, för framtidens detektorteknologi.

Ett internationellt forskarkonsortium leds av en forskargrupp vid Lunds Universitet. I detta samarbetsprojekt kring nya byggsätt för framtidens detektorteknologi deltar universitet och forskningslaboratorier i bland annat Frankrike, Tyskland, USA och Japan. Genom samarbetet med Note kan nästa generations partikelfysikexperiment vid Cern och andra laboratorier förverkligas.
Anders Oskarsson, professor i partikelfysik vid Lunds Universitet, kommenterar valet av Note Norrtelje som partner:
– Note erbjuder både design, avancerad mikroelektronik och montering av kretskort med avancerad teknologi, vilket passar oss perfekt. För att nå högsta möjliga prestanda måste vi göra teknikval och tillverkningsbarhet till en integrerad del av vår design. Anpassning av tillverkningsmetoder kan ibland vara bästa vägen framåt. Lägg därtill att vårt prototyparbete bygger på dyra ASICs, som bara finns i ett begränsat antal, så blir en helhetslösning av stor vikt för oss.
Johnny Goncalves, tekniskt projektansvarig för mikroelektroniken på Note Norrtelje, kommenterar:
– Detta långsiktiga samarbete är värdefullt på flera sätt. Samverkan mellan industri och högskolor är viktigt för att få svensk elektronikproduktion fortsatt livskraftig. Samtidigt får vi här använda all den kompetens inom mikroelektronik som vi byggt upp under flera års tid. Det är också en spännande utmaning att industrialisera komplex produktionsteknologi. Detta kommer att höja vår kompetensnivå ytterligare och stärka positionen som ledande inom mikroelektronikproduktion.

 

Comments are closed.