Vi vill öka marknadsandelar på alla områden

Rohde & Schwarz hade ett bokslut i nivå med förra årets, trots ökad konkurrens. Med 16 procent av sin omsättning satsade på forskning och utveckling, ett vakande öga på marknadsutvecklingen och kostnadsreduceringar ser företagets vd/styrelseordförande Michael Vohrer möjligheter att öka marknadsandelarna på all sina områden.

Rohde & Schwarz omsatte 1,4 miljarder under sitt senaste räkenskapsår, från juli 2007 till juni 2008 och ett resultat i nivå med året innan. I en hårt prispressad marknad har man lyckats sälja fler test- och instrument och rundradiosystem än tidigare. Exempelvis introducerade man en ny generation sändare med  signifikant högre verkningsgrad än i äldre modeller.
Företagets elektronikgrupp har fyra delområden: Test & mät, säker kommunikation, rundradio & TV samt radioövervakning & radiolokalisering.
– Vårt mål är att öka våra marknadsandelar på alla områden, säger Michael Vohrer, vd och styrelseordförande för Rohde & Schwarz.
Företaget fortsätter att expandera internationellt. Under året etablerade man exempelvis ett regionalt huvudkvarter i Singapore.
– Ett företag som Rohde & Schwarz drivs av sina innovationer. Det är därför vi återinvesterar kring 16 procent av vår omsättning i forskning och utveckling, förklarar Vohrer.
Under senaste räkenskapsår inrättade man 220 nya tjänster vilket ledde till att antalet anställda ökade till 7500.
Mot bakgrunden av den svåra  ekonomiska situationen i världen hävdar Vohrer att företaget är väl rustat för framtiden:
– Det är nu viktigt att utöva entreprenörskap. Vi håller därför ett vakande öga på marknaden  och vi utövar en blandning av mätetal för att befrämja tillväxt och minskade kostnader.

Comments are closed.