Vi minns Kjell Ekholm

Kjell Ekholm, Bejokens grundare och huvudägare, avled den 22 maj efter en tids sjukdom. Han grundade 1962, tillsammans med Bengt Jonasson, Bejoken Import som blev grunden till Bejoken AB och var under många år VD och en drivande kraft i Bejokens utveckling.

Kjell Ekholm var entreprenören som älskade att göra affärer och var så sent som i januari högst involverad i Bejokens förvärv av en branschkollega.
Utanför Bejoken var Kjell en hängiven radioamatör, vilket också var anledningen till grundandet av Bejoken. Affärsidén var då att importera och sälja radioutrustning. Under slutet av sextiotalet och början av sjuttiotalet var Bejoken också störst i Sverige gällande amatörradioutrustning.
Under våren 2014 tog hans son, Kent Ekholm, över som styrelseordförande i Bejoken. Kents avsikt som styrelseordförande och huvudägare av Bejoken är att fortsätta utveckla företaget i samma anda som sin far.
Kjell Ekholm blev 79 år gammal. Han sörjs närmast av sambon Irena samt sonen Kent med familj.

Comments are closed.