Hybridregulator klarar 600 W

Från Ericsson Power Modules kommer en ny hybridregulator i "quarter brick"-format för telekomsystem. Regulatorn arbetar från 36 till 75 V och klarar effekter upp till 600 W.

 

Regulatorn är den tredje versionen som är baserad på företagets HRR-topologi (Hybrid Regulated Ratio). PKM4613NH är avsedd för tillämpningar som kräver stabil spänning och upp till 600 W över ett brett spänningsområde och temperaturområde (30°C to +90°C). Regulatorn klarar full effekt från 42 till 75 V och en något lägre effekt vid lägre spänningar (ner till 36 V. Det innebär att samma regulator kan användas för bägge de standardiserade spänningarna i den europeiska ETSI EN 300 132-2-standarden (48 V och 60 V). Vid 40,5 V, som är lägsta tillåtna inspänning enligt standarden. klarar fortfarande regulatorn 580 W.
Regulatorn har upp till 96 procents verkningsgrad och 2250 V isolation mellan in- och utgång.

Comments are closed.