Verktyg mot identitetsstöld

För att konfrontera riskerna med exponerade data som kan leda till identitetsstöld har F-Secure lanserat ID PROTECTION. Verktyget upptäcker exponerad personlig information online och svarar snabbt på hot mot en användares identitet.

Lösningen fungerar samtidigt som en lösenordshanterare för att skydda mot att någon tar över personliga konton.

– När dina data läcker kan de hamna till försäljning på the Dark Web inom några månader, där du hamnar på kombinerade listor som gör dig till ett enkelt mål för avancerade attacker, säger Perttu Tynkkynen, Vice President, Consumer Sales and Marketing på F-Secure. Rustade med dina användaruppgifter kan cyberkriminella enkelt ta kontrollen över dina konton på nätet och börja beställa varor med ditt kreditkort. Detta kan hända redan innan nyheten om intrånget blivit offentligt.

En ny undersökning från F-Secure visar att nästan fyra av tio (37 %) användare är medvetna om minst ett dataintrång som innefattar en onlinetjänst de använder. Respondenterna svarade att de har 18,1 konton i snitt. Givet att 41 % säger att de använder samma lösenord över flera konton och att 56 % använder samma lösenord för flera konton, men med mindre variationer, kan en läckt användaruppgift snabbt leda till fler än ett dussin intrång i konton.

Trots denna brist på säkerhetsåtgärder svarar nästan två av tre internetanvändare (65 %) att de är oroade eller mycket oroade att någon ska stjäla deras identitet för att göra köp online eller för att utföra bedrägerier med lån.

– Att komma på ett enda unikt, starkt lösenord är svårt – att skapa och komma ihåg nästan 20 starka, unika lösenord är i det närmaste omöjligt. Även om du gör alla rätt kan onlinetjänsten du använder också råka ut för ett intrång. Denna överhängande risk kräver en ny approach för att säkra personliga data online, att stärka din identitet och dina konton samt att meddela dig så snabbt din personliga data återfunnits.

F-Secure ID PROTECTION hjälper till att eliminera riskerna med identitetsstöld på flera sätt:

* Identitetshanteringen erbjuder omedelbara notifikationer och vägledning kring hur du ska agera när personlig information har återfunnits som del av ett intrång eller en dataläcka

* En heltäckande databas över intrång från miljarder av återfunna tillgångar och lösenord i text

* En kombination av mänsklig intelligens och Dark Web-övervakning för att snabbt kunna återställa läckta data, upp till 6 månader snabbare än normalt

* Skydd för hela familjen med en enda prenumeration

* Lösenordshantering som gör det enkelt att skapa unika, starka lösenord som automatiskt synkroniseras och fylls i på upp till fem enheter

Comments are closed.