VD-skifte i Järlåsa

Hos Leab-ägda ElektronikProdukter i Järlåsa AB tar Sauli Tulkki över som vd.  Anders Florin kommer fortsättningsvis att arbeta med teknikutvecklingsfrågor.

Nuvarande vd Anders Florin sålde 2006 ElektronikProdukter till Leab för att minska sin arbetsbelastning. Nu lämnar han på egen begäran posten som vd.
– Jag har uttryckt en önskan om att få koncentrera mig på det arbetsområde jag har stort intresse i, nämligen teknikutvecklingsfrågor. Det känns därför bra att lämna över ansvaret till Sauli Tulkki, säger Anders Florin.
Den 1 mars tillträdde Sauli Tulkki som vd. Han har tidigare arbetat som vice vd och platschef. Sommaren 2007 kom han till ElektronikProdukter från en anställning som vd för Radi Medical Systems produktionsbolag i Thailand.
Anders Florin lämnade 1990 sin anställning på Sveriges Lantbruksuniversitet för att starta ElektronikProdukter i Järlåsa AB, tillsammans med sin fru, Anna-Karin. I anslutning till bostaden byggde man till 300 kvm för att där kunna ha 5-6 anställda. Med tiden blev det trångt. Anders Florin fick köpa Vattenfalls nedlagda anläggning i Järlåsa. De byggdes till med 600 kvm år 1995 och med ytterligare 300 kvm tio år senare.
ElektronikProdukter i Järlåsa AB har under de senaste fem åren haft en mycket positiv utveckling med en kraftig ökning av omsättning och antal anställda.

Comments are closed.