Halverar prognos

Gartner Inc, ledande analysföretag, sänker nu 2008-prognosen för integrerade kretsar (IC) från 6,2 procent till 3,4 procent.    Svagare efterfrågan och sjunkande priser är orsaken. Nedgången i USA är en annan faktor. DRAM- marknaden förväntas falla med 15 procent och någon uppgång ses ej före 2009. NAND flash som tidigare spåddes tillväxt av 30 procent förväntas nu öka 15 procent. För 2009 är prognosen för IC tillväxt med 9,4 procent

 

Comments are closed.