Växtmedel till MedTech-bolag

EU-medel ur Stockholms strukturfonder har tilldelats ett projekt som ska stärka konkurrenskraften hos regionens MedTech-bolag och hjälpa dem nå internationella marknader. Projektet, som leds av Stiftelsen Electrum, har en budget på 32 miljoner kronor varav EU-stöd utgör ca 13 miljoner.

Stockholm-Uppsalaregionens MedTech-industri har en stark tradition med flera banbrytande, tekniska innovationer, en stark kompetenspool och en rad företag med tillväxtpotential. Den stora utmaningen är hur man ska lyckas internationalisera innovativa bolag, eftersom hemmamarknaden är mycket begränsad.
– Finansieringen innebär att vi genom programmet Go Global Medtech kan skapa bättre förutsättningar för mindre MedTech bolag att lyckas med sin internationaliseringsstrategi. Det innefattar även att hitta säljkanaler och samarbetspartners på de marknader de vill etablera sig på, menar Pär Hedberg, VD på affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth AB).
Interaktionen med sjukvården med tidiga tester av en ny produkt liksom regelrätt klinisk prövning spelar en avgörande roll för utvecklingen av konkurrenskraftiga produkter och därför är även universitetssjukvården i Stockholm med i projektet. Åtgärder som kommer att skapa bättre förutsättningar för effektiva och snabba processer när det gäller att ta till vara på innovationer i sjukvården ingår också.
För att nå ut till de stora marknaderna inom MedTech som är USA, Europa och en växande Asiatisk marknad, måste regionens internationella nätverk stärkas. Marknadsföring, partnering och att arbeta med inward investment frågorna ingår därför i projektet.
– Stockholm-Uppsalaregionen har historiskt varit mycket lyckosam med att omsätta forskningsresultat i innovativa MedTech produkter, berättar Ola Björkman, VD för Stockholm-Uppsala Life Science, som också formerat nätverket och den nu beviljade ansökan. – Vårt uppdrag är att marknadsföra regionen som den attraktiva plats den är för life science-sektorn. Nu får vi möjlighet att sätta in mer resurser för att positionera Stockholm-Uppsalas MedTech sektor internationellt. Goda exempel på innovativa MedTech produkter finns att visa upp från Uppsala i norr till Flemingsberg i söder.
Deltagande, aktiva partners är STING (Stockholm Innovation and Growth), Stockholm-Uppsala Life Science, Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa (CTMH), Karolinska Trial Alliance (KTA), Danderyd Sjukhus Innovation, Stockholm Business Region Development och Invest in Sweden Agency (ISA).

Comments are closed.