Rejlers bygger högspänning

Rejlers Norge har fått i uppdrag av ON Energi att projektera högspänningsanläggningen i en av världens mest avancerade anläggningar för forskning och utbildning inom marin teknik, Norsk havteknologisenter i Trondheim.

Rejlers ska bistå med projekteringen av den 22 kV-anläggning som är ansluten till den nya byggnaden, samt nödvändig ombyggnation av den befintliga 22 kV-anläggningen vid fastigheten.

Hent är huvudentreprenör i projektet. Rejlers kommer att bistå ON Energy med förslag på utformningen av transformatorrum i byggnader, beräkningar av ventilationsbehov, samt projektering av oljegropar och termisk simulering av olika dikesutformningar. Därutöver ska Rejlers bidra till att kvalitetssäkra att 22 kV-systemet uppfyller gällande krav och regelverk samt leverera resurser, kompetens och tekniska lösningar.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU, kommer att äga och driva Norsk havteknologisenter som när det står klart 2027 kommer att vara ett nationellt kunskapscentrum, med en världsledande utbildnings- och forskningsmiljö och nya laboratorier. Den världsledande forskargruppen vid institutionen för marin teknik på NTNU och forskningspartnern SINTEF Ocean ska bland annat utveckla ny teknik för den gröna omställningen inom havsindustrin, såsom övervakning av havet, utveckling av hållbar mat, förnybar energi och klimatvänliga fartyg.

Comments are closed.