20 miljoner kronor till hållbar forskning

Högskolan Väst forskning inom teknik och lärande stärks av nya anslag från KK-stiftelsen. Närmare 20 miljoner kronor satsas på forskning som ska underlätta för industrin att ställa om till digitaliserad och automatiserad produktion på ett hållbart sätt.


Foto: Teknikföretagen/Bredda bilden

Det största projektet, PROWIL, handlar om att sätta människan i centrum när digitaliserade och automatiserade processer införs inom tillverkningsindustrin. Här ska forskare inom produktionsteknik och inom Industriellt arbetsintegrerat lärande arbeta tillsammans för att bidra till att industrins teknikomställning kan genomföras på ett hållbart sätt – såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

Ytterligare ett projekt handlar om teknikutveckling där människans förutsättningar och roll är i fokus. Här ska en forskare tillsammans med två företag utveckla mer kunskap om medarbetares och chefers förutsättningar vid industriell digitalisering.

Ett annat projekt kommer att utveckla AI-stöd för sensorsignaler i produktionsprocesser. Med hjälp av AI-teknik ska all data som genereras under processer kunna analyseras på ett effektivare och kvalitetssäkert sätt.

Medel ska även användas till att stärka högskolans kompetens inom svetsteknik genom rekrytering av en lektor från industrin.

Forskningsmiljön Primus etablerades av Högskolan Väst 2018 och ska fram till 2027 utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus ingår i KK-stiftelsens program ”KK-miljö” och bygger vidare på två av högskolans väletablerade forskningsområden – produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande – samt den nära samverkan som finns med industrin.

Inför varje år måste en verksamhetsplan godkännas av KK-stiftelsen för att finansiering ska beviljas. Där beskrivs önskade satsningar inom Primus tre kärnområden; Produktionsprocesser, Produktionssystem och Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL).

Comments are closed.