Teradyne köper danska UR

Teradyne och aktieägarna i danska Universal Robots (UR) meddelar att de har tecknat ett slutgiltigt avtal enligt vilket Teradyne kommer att förvärva Universal Robots för 285 miljoner dollar.

Universal Robots grundades 2005 av tre forskare vid danska ”robotdalen” i Odense och har 110 anställda. Företaget är en pionjär inom så kallade ”samverkande robotar” (collaborative robots) som kan arbetar sida vid sida med arbetstagare för att höja både kvalitet och tillverkningseffektivitet. Bolaget förvärvas nu av amerikanska Teradyne för 285 miljoner dollar i kontanter samt för ytterligare 65 miljoner dollar om vissa mål uppnås till och med 2018.

– Förvärvet kompletterar vårt affärsområde System and Wireless Test och adderar samtidigt en ytterligare och kraftfull tillväxtplattform till Teradyne, säger Mark Jagiela, vd och koncernchef för Teradyne.

Universal Robots slog rekord i omsättningstillväxt under 2014 då intäkterna ökade med 70 procent, jämfört med 2013, till drygt 38 miljoner dollar och samtidigt dubblerades företagets vinst från föregående period.

– Teradynes teknik i världsklass och stödfunktioner samt starka finansiella ställning kommer att hjälpa till att påskynda utvecklingen av våra samverkande robotar på nya och befintliga marknader, särskilt i Asien, där Teradyne har en mycket stark position, säger Enrico Krog Iversen, vd för Universal Robots.

Marknadssegmentet samverkande robotik är värt 100 miljoner dollar inom industrirobotmarknaden som växer med mer än 50 procent per år, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.