Världsmarknad för RF och mikrovåg värd 500 miljarder dollar

En ny rapport från Analytikerföretaget Engalco-Research säger att den globala marknaden för slutprodukter som använder RF- och mikrovågskomponenter uppgick till 500 miljarder dollar år 2012.

Engalco anger marknaden uppdelad så som skissen visar.
Terry Edwards, vd för Engalco säger:
– Det globala tillverkningsvärdet för all elektronisk utrustning uppgick 2012 till 2,3 biljoner dollar (”trillion dollars”) av vilka 50 procent  var tillverkad i Kina. Ungefär 28 procent av denna tillverkade mängd rörde kommunikations- och radarprodukter av vilka 80 procent av systemen innehåller RF/mikrovågsteknik. Det ger en siffra på cirka $ 500 miljarder euro för detta segment, medan merparten av resten svarade för fiberoptiska system. "
På grund av den relativt höga kostnaden för professionell och militär utrustning är proportionerna för trådlös infrastruktur (8%) och mobiltelefoner (36%) lägre än för "annan utrustning", vilket inkluderar radar, satellitkommunikation och Gbit /s-länkar. Se figuren. Både produktionen och marknadsvärdet för trådlös infrastruktur väntas nå $ 50 miljarder 2018.
Bland de stora OEM-tillverkare som Engalco har identifierat nämn Apple, BridgeWave, Ericsson, Harris Corporation, Raytheon, Samsung, SELEX ES och Siklu.

 

Comments are closed.