Soldater slipper tinnitus

INVISIO berättar nu mer om den rekordorder om 40 miljoner kronor som företaget fick den 2 oktober av U.S. Army. Ordern avser kompletta kommunikations- och hörselskyddssystem.

Beställare är det militära programmet TCAPS, Tactical Communication and Protective System, som administreras av organisationen PEO Soldier inom U.S. Army. Målsättningen för TCAPS är att ge amerikanska soldater ett mycket bra hörselskydd. De ska kunna bibehålla normal hörsel under användning och använda sin kommunikationsutrustning även under krävande förhållanden. Inom ramen för TCAPS har man under flera års tid mycket noggrant testat och utvärderat olika kommunikationslösningar som inkluderar hörselskydd, och nu beslutat att godkänna INVISIOs lösning för användning.
Höga ljud kan försvåra för en soldat att genomföra sitt uppdrag och ge hörselskador. De orsakar mänskligt lidande och medför stora kostnader i form av ersättning för funktionshinder. Enligt amerikanska Government Accountability Office rapporterar det amerikanska departementet för militärveteraner att tinnitus och hörselnedsättning är två av de vanligaste funktionshindren från militärtjänst. De står för en signifikant del av den årliga kostnaden för funktionshindersersättning inom militärtjänst och för helåret 2009 betalades nästan sju miljarder kronor ut i ersättning för dessa två funktionshinder. Kostnaderna växer dessutom då både soldater och civila i stor omfattning fortfarande verkar oskyddade i farliga ljudmiljöer.
Med INVISIOs lösning får användarna ett avancerat system som ger kristallklar och störningsfri kommunikation under krävande förhållanden med mycket oljud. Systemet skyddar också användarnas hörsel mot skadliga ljud, samtidigt som de har bibehållen normal hörsel under användning.

Comments are closed.