Världens minsta fuktsensor

Med SHT21 lanserar Sensirion världens minsta digitala fukt- och temperatursensor. Komponenten består av ett nytt sensorchip kapslat i 3 x 3 x 1,1 mm stor DFN 3-0-kapsel. Kapseln är tålig  mot åldring och fukt och har mycket bra långtidsstabilitet.

SHT21-komponenten är kalibrerad och har ett I2C-gränssnitt. Analoga utsignaler (som PWM) går också att få. Energiförbrukningen är mycket låg, med effektnivåer 3 μW vid normal användning. Sensorn har en typisk noggrannhet på ±2% RH över 20–80% RH och ±0.3 °C över 25–42 °C. Sensorn är kvalificerad enligt fordonsstandarden AEC-Q100.

Comments are closed.