IT-chefer väljer bort Microsoft

När IT-chefen prioriterar för 2010 är det dåliga nyheter för Microsoft. Från att ha varit högst på agendan under 2009 är det bara var fjärde IT-chef som prioriterar företagets teknik i år. Även ERP och grön IT får stryka på foten och vinnarna är istället virtualisering, arkivering och portaler.

I den årliga undersökningen av Synovate på uppdrag av Steria berättar nära hälften (47 %) av de svenska IT-cheferna att de prioriterar virtualisering under det kommande året. Även arkivering (40 %) och portaler (33 %) ligger högt på IT-chefernas agenda.
Ett antal områden är också på väg uppåt på IT-chefernas prioriteringslista. "Molnet" har gått från att endast prioriteras av 5 % förra året till 14 % i år. Identitetshantering är ett annat område som fler IT-chefer prioriterar, från 17 % 2009, till 31 % i år.  
2010 riskerar alltså att bli ett svagt år för Microsoft. Från att ha varit mest prioriterat (56 %) under 2009 är det nu endast var fjärde IT-chef som ser Microsoft-teknik som prioriterat under det kommande året. Även ERP nedprioriteras på IT-chefernas agenda, från att ha prioriteras av 38 % förra året, till 13 % i år. Ett ytterligare område som tappar i vikt hos IT-cheferna är grön it. Endast var femte IT-chef ser området som prioriterat, mot var tredje förra året.
”I huvudet på en IT-chef” är en årlig undersökning av IT-chefer i medelstora och stora företag i Skandinavien. Undersökningen genomförs av Synovate på uppdrag av Steria och årets undersökning utfördes under januari månad, 2010.

Comments are closed.