Styrkrets för 3D-gester

Microchip presenterar den andra medlemmen i företagets GestIC-familj. Den nya MGC3030-styrkretsen för 3D-gester har enklare alternativ för användargränssnitt inriktade på detektering av gester, som gör att igenkänning av 3D-gester kan konstrueras in i konsument- och inbyggd utrustning i ett enda steg.

 

Den enkla integreringen av gestdetektering möjliggörs också av Microchips grafiska användargränssnitt AUREA och lättkonfigurerbara universalportar för I/O, som även gör det möjligt att använda komponenten standalone, utan värdprocessor. Den inbyggda digitala signalprocessorn exekverar realtidsbaserad gestbehandling, utesluter behovet av externa kameror eller styrkretsar för bearbetning av värdutrustning, och gör att användare kan interagera snabbare med utrustningen.
MGC3030 drar full nytta av GestIC-familjens utvecklingsverktyg, exempelvis gestsviten Colibri, ett inbyggt programvarubibliotek med lättanvända gestfunktioner. Intuitiva och naturliga mänskliga handrörelser känns igen, vilket gör att hanteringen av utrustningen blir enkel. Funktioner som exempelvis Flick Gestures, Air Wheel eller närhetsdetektering kan utföra kommandon som exempelvis att ändra audiospår, justera volymen eller bakbelysningen m m, utan att användaren behöver röra utrustningen, Samtliga gester bearbetas i kretsen.
Energiförbrukningen för den programmerbara automatiska “Wake-Up On Approach”-funktionen ligger runt 100 µW, vilket gör att gestavkänningsfuntioner som alltid är på kan utnyttjas i energibegränsade tillämpningar. Om användarrörelser detekteras kommer systemet automatiskt att ställas i fullt avkänningsläge och går sedan tillbaka till auto “wake-up”-läge när användaren lämnar avkänningsområdet.
GC3030 med GestIC-teknik finns idag i en 28-bens SSOP-kapsel.

Comments are closed.