Varannan svensk positiv till att använda ChatGPT i jobbet

Hälften av svenskarna tror att ChatGPT och liknande AI-tjänster kommer att kunna hjälpa dem på olika sätt i deras arbete framöver. Men samtidigt använder bara 17 procent av dem AI-tjänster i jobbet i dagsläget. Det visar en ny Sifo-undersökning med 1 264 sysselsatta svenskar, gjord på uppdrag av konsultföretaget Kvadrat.

Varannan svensk (49 procent) som har ett jobb har en positiv inställning till AI-tjänster som ChatGPT, enligt en Sifo-undersökning som Kvadrat låtit göra. Av dessa svarar 38 procent att de tror att ChatGPT kommer att förenkla deras arbetsliv och hjälpa dem att spara tid medan 11 procent tror att ChatGPT kommer att hjälpa med att utveckla deras kompetenser.

Men trots att många har en tilltro till potentialen i ChatGPT:s roll i deras framtida arbetsliv är det än så länge få som använder tjänsten. Endast 17 procent använder en AI-tjänst i jobbet i någon utsträckning och bara 1 procent använder AI-tjänster dagligen. 7 av 10 (71 procent) använder aldrig ChatGPT i sitt jobb.

Män använder ChatGPT i större utsträckning än kvinnor: 20 procent av männen mot 13 procent av kvinnorna. En annan skiljelinje i användningsgraden är storstad mot övriga landet: 22 procent av de boende i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö använder ChatGPT mot endast 13 procent i övriga landet. Skillnaden mellan människor i olika åldrar är något överraskande inte särskilt stor.

Resultat från undersökningen:

49 procent har en positiv inställning till AI-tjänster som ChatGPT.
38 procent tror att ChatGPT kommer att förenkla deras arbetsliv och hjälpa dem att spara tid.
11 procent tror att ChatGPT kommer att hjälpa dem utveckla deras kompetenser.
17 procent använder ChatGPT eller andra liknande AI-baserade tjänster i yrket idag.
1 procent använder ChatGPT dagligen i sitt jobb.
71 procent använder aldrig ChatGPT i arbetet.
20 procent av männen och 13 procent av kvinnorna använder ChatGPT.
22 procent av de som bor i storstadsregionerna använder ChatGPT mot 13 procent i resten av landet.

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 23–28 maj 2023. Totalt intervjuades 1566 personer i åldern 18–65 år varav 1264 i sysselsättning. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

Comments are closed.